محصول را جستجو کن
انتخاب زبان: fa

باتری های نیکلی – هوایی
یوکوهوما زینک – ایر


با باتری های نیکلی – هوایی با کیفیت برتر مارک یوکوهاما آشنا شوید.
این محصول به جهت استفاده در همگی دستگاههای سمعکی میباشد.