محصول را جستجو کن
انتخاب زبان: fa

باتری زینک – ایر 13


این محصول به جهت استفاده در همگی دستگاههای سمعکی میباشد.

return

باتری زینک – ایر 13

وصف للمحصول

این باتری برتر یوکوهاما   با ثبات و کار آمد بوده و به جهت استفاده در انواع سمعک ها تولید شده است.


تطبيق

  • Hearing Aid Devices