Find a product
Изберете език: bg

ECONOMY 4.5V battery


High-quality zinc battery

Назад

Батерия ECONOMY 4.5V

Details

A high-quality YOKOHAMA 4.5V (3R12) zinc battery. Ideal for for modern devices with moderate energy demand.

Висококачествена цинкова батерия YOKOHAMA с размер 4.5V (3R12). Идеалнa за захранване на модерни устройства с умерено потребление на енергия.


Usage

  • Flashlight
  • Radio
  • Toys